Dịch vụ

/Dịch vụ

Chúng tôi luôn mong muốn tạo ra những giá trị khác biệt cho các bạn trước các đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi có thể pha chế ra các loại dầu nhờn đặc biệt để tơi ưu hoá hiệu suất, kéo dài tuổi thọ và  tạo ra giá trị bền vững cho các khách hàng của chúng tôi

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Xaerus có khả năng đưa ra các lời khuyên liên quan tới việc pha chế dầu nhờn công nghiệp.

Xaerus có khả năng pha chế, cung cấp các loại dầu nhờn đặc biệt dựa trên kết quả phân tích khí gas của hệ thống, các điều kiện làm việc và các yêu cầu đặc biệt khác của hệ thống.

Phân tích dầu nhờn là một công việc quan trọng trong quy trình vận hành của hệ thống. Xaerus đưa ra các tiêu chuẩn giới hạn sử dụng dầu nhờn và khoảng thời gian phân tích dầu nhờn, việc phân tích dầu nhờn sẽ đảm bảo tối ưu hoá quá trình bôi trơn và hiệu suất của hệ thống